top of page
photo_5773685284762927486_x.jpg

Falkon K – adaptační skupina

Na konci června vytvořila charitativní organizace Falkon K službu, která si klade za cíl adaptovat děti z Ukrajiny na české podmínky. Od 20. června mohou rodiče přivést své dítě ve věku 3-6 let do adaptační skupiny, jež sídlí na adrese  Nebušická 75 - Praha 6.

V provozu je každý den od  8:00 do 16:00. Děti obědvají v rámci skupiny, případně mohou využít kavárnu, jež pro ně každý den vaří čerstvé obědy. Vzhledem k tomu, že je celý program financován Ministerstvem školství (MŠMT), je tato služba pro rodiče bezplatná. 

V čele kroužku stojí ukrajinská učitelka Victoria, která s pomocí  českých studentek pedagogických fakult Annou, Adélou a Natálií rozvíjí u dětí tři základní schopnosti:

1) V rámci adaptace se učí o českém jazyce. Děti se za dva měsíce fungování skupiny naučily:

Básničky "Šnečku, šnečku...", "Foukej, foukej, větříčku…" a písničku "Hlava, ramena, kolena…“;
Názvy dnů v týdnu, názvy domácích zvířat, názvy některých květin, barvy, slova (slunce, mrak, nebe, léto, měsíc, duha), stavby (tělesa), stromy, počítání do deseti a orientaci v prostoru. Složení rodiny včetně frází, jako je popis maminky a odpovědí na dotazy v češtině (Jak se     jmenuješ? Jak se jmenuje tvoje máma? Jak se jmenuje tvůj táta?  Co to je? Kdo je to?). Další základní fráze (Jmenuji se…. Jsem z Ukrajiny. Můžete mi pomoci? Potřebuji na     záchod. Dobré ráno, Dobrý den). 

photo_5773685284762927447_y.jpg

2) Rozvoj jemné motoriky

Dítě s vysokou úrovní rozvoje jemné motoriky je schopné logicky myslet, má dostatečně vyvinutou paměť, pozornost a souvislou řeč. Jemná motorika a koordinace pohybů rukou je velmi důležitá z pohledu celkového intelektuálního vývoje dítěte. Také rozvíjí mluvenou řeč a připravuje dítě na psaný projev. 

Proto se v hodinách adaptační skupiny klade důraz na logorytmiku a prstová cvičení. Děti se učí vyťukávat rytmickou kresbu písní a Victorie se svými kolegyněmi používá zvuková gesta založená na metodě Carla Orffa. Aby se rozvíjela jemná motorika, členové kroužku často kreslí netradičními technikami, používají nůžky pro stříhání a vyřezávají. 

3) Logické a matematické schopnosti

Logické a matematické schopnosti je nutné rozvíjet již od útlého věku, aby měly děti na co navázat při svém dalším vzdělávání. V adaptační skupině poznávají, že čísla a tvary existují ve světě přírody i kultury. Lektorky při své práci kombinují obsah různých oblastí života a vývojových linií. Děti počítají do 10, sčítají a odčítají do 5, určují o kolik více, o kolik méně, určují složení čísla, jeho sousedy. Na základě praktických cvičení určují tvar předmětu, aby věděly, jak vypadá geometrický útvar a dokázaly určit, jaké předměty tohoto tvaru jsou kolem nás. 

Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa adaptační skupiny je Nebušicka 75 - Praha 6

photo_5773685284762927456_y.jpg

Pro přihlášení dítěte do skupiny

Informace odeslány. Děkuji!

bottom of page